1. هاست وردپرس
  2. هاست لینوکس ارزان
  3. هاست لینوکس حرفه ای
  4. هاست لینوکس نامحدود
  5. هاست جوملا
  6. هاست دروپال

هاست وردپرس W1

فضا 1,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
59,000 تومان ماهانه
150,000 تومان 3 ماهه
320,000 تومان 6 ماهه
590,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W2

فضا 2,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
79,000 تومان ماهانه
219,000 تومان 3 ماهه
439,000 تومان 6 ماهه
790,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W3

فضا 5,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
2 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
99,000 تومان ماهانه
274,000 تومان 3 ماهه
549,000 تومان 6 ماهه
990,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W4

فضا 10,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
نامحدود سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
110,000 تومان ماهانه
305,000 تومان 3 ماهه
609,000 تومان 6 ماهه
1,100,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W5

فضا 20,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
نامحدود سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
160,000 تومان ماهانه
440,000 تومان 3 ماهه
890,000 تومان 6 ماهه
1,600,000 تومان سالانه
خرید

هاست ارزان C1

فضا 1,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
49,000 تومان در ماه
490,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C2

فضا 2,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
69,000 تومان در ماه
690,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C3

فضا 5,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
89,000 تومان در ماه
890,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C4

فضا 10,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
100,000 تومان در ماه
1,000,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C5

فضا 20,000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
150,000 تومان در ماه
1,500,000 تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A1

فضا 50 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
-
-
- تومان در سال
- تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A2

فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
-
-
- تومان در سال
- تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A3

فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
-
-
- تومان در سال
- تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A4

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
21,000 تومان در ماه
- تومان در سال
- تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A5

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
69,000 تومان در ماه
790,000 تومان در سال
690,000 تومان در سال
خرید

هاست نامحدود U1

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامنه رایگان ir
Sub Domain ندارد
Addon Domain ندارد
99,000 تومان ماهانه
274,000 تومان 3 ماهه
549,000 تومان 6 ماهه
990,000 تومان سالانه
خرید

هاست نامحدود U2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامنه رایگان ir
Sub Domain نامحدود
Addon Domain 5
160,000 تومان ماهانه
440,000 تومان 3 ماهه
890,000 تومان 6 ماهه
1,600,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J1

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
59,000 تومان ماهانه
150,000 تومان 3 ماهه
320,000 تومان 6 ماهه
590,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J2

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
79,000 تومان ماهانه
219,000 تومان 3 ماهه
439,000 تومان 6 ماهه
790,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J3

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
2 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
99,000 تومان ماهانه
274,000 تومان 3 ماهه
549,000 تومان 6 ماهه
990,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J4

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
5 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
110,000 تومان ماهانه
305,000 تومان 3 ماهه
609,000 تومان 6 ماهه
1,100,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J5

فضا 20000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
10 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
160,000 تومان ماهانه
440,000 تومان 3 ماهه
890,000 تومان 6 ماهه
1,100,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
-
-
-
- تومان ماهانه
- تومان 3 ماهه
- تومان 6 ماهه
290,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D2

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
39,000 تومان ماهانه
99,000 تومان 3 ماهه
219,000 تومان 6 ماهه
390,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D3

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
49,000 تومان ماهانه
139,000 تومان 3 ماهه
279,000 تومان 6 ماهه
490,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D4

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
59,000 تومان ماهانه
169,000 تومان 3 ماهه
349,000 تومان 6 ماهه
590,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D5

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
79,000 تومان ماهانه
219,000 تومان 3 ماهه
469,000 تومان 6 ماهه
790,000 تومان سالانه
خرید

دامنه چیست؟

دامنه به زبان ساده آدرس اینترنتی وب سایت شما است. مثلا behsazanhost.com دامنه وب سایت ما است. دامنه ها پسوندهای مختلفی مثل com، ir، net، org و ... دارند و هر پسوند نشانگر کاربرد آن وب سایت است. برای مثال com مخفف کمپانی است و برای وب سایت شرکتها پیشنهاد میگردد یا ir نشانه ایرانی بودن آن وب سایت است و برای سایتهایی که نشان ایرانی بودن آن مهم است استفاده میگردد.

هاست چیست؟

در یک تعریف ساده هاست فضایی شبیه هارد کامپیوتر یا رم موبایل شما است که اطلاعات سایت، ایمیل ها و دیتابیس سایت شما روی آن قرار میگیرد. هاست در دو نوع هاست لینوکس و هاست ویندوز ارائه میگردد.

هاست لینوکس چیست؟

هاست لینوکس بر پایه سیستم عامل لینوکس راه اندازی میگردد و با توجه به عدم آشنایی بیشتر ما با سیستم عامل لینوکس ممکن است این تصور بوجود بیاید که کار با آن دشوار بوده و هاست ویندوز برای راه اندازی سایت ما مناسب تر است. این تصوری اشتباه است چون زمانی که از هاست استفاده میکنید تنها با یک کنترل پنل به نام سی پنل (Cpanel) کار خواهید داشت و کار کردن با این کنترل پنل اصلا نیازی به آشنایی با سیستم عامل لینوکس ندارد. تقریبا می توان گفت سازنده های 90 درصد نرم افزارهای مدیریت محتوا و طراحی هاست مانند جوملا، وردپرس، دروپال، پرستاشاپ و ... هاست لینوکس را برای اجرای این نرم افزارها پیشنهاد میکنند.

هاست ویندوز چیست؟

هاست ویندوز با سیستم عامل ویندوز سرور راه اندازی میگردد. هاست ویندوز را برای راه اندازی نرم افزارها یا سایت سازهایی که بر پایه asp یا Java طراحی شده اند استفاده میگردد و معمولا به دلیل کندی ویندوز و مصرف بالاتر منابع سرور نسبت به هاست لینوکس برای راه اندازی نرم افزارهایی چون جوملا و وردپرس که بر پایه php طراحی شده اند پیشنهاد نمیگردد.

هاست وردپرس چیست؟

هاست وردپرس برای استفاده از نرم افزار وردپرس بهینه شده است و در صورتی که بر روی این هاست وردپرس نصب گردد وب سایت شما حتی در بازدید های بالا هم بالاترین راندمان و کمترین افت سرعت را خواهد داشت. همچنین تنظیمات سرور به گونه ای انجام شده است که تمامی حداقل نیازهای وردپرس را پوشش داده و برای استفاده از انواع افزونه ها و قالبها مشکلی نخواهید داشت. برای راحتی شما 50 قالب حرفه ای وردپرس در نظر گرفته شده است که با درخواست و مطابق سلیقه شما به صورت رایگان نصب میگردد. همچنین متخصصان وردپرس ما آماده پاسخگویی و کمک به رفع مشکل شما هستند.

هاست جوملا چیست؟

هاست جوملا برای استفاده از نرم افزار جوملا بهینه شده است و در صورتی که بر روی این هاست جوملا نصب گردد وب سایت شما حتی در بازدید های بالا هم بالاترین راندمان و کمترین افت سرعت را خواهد داشت. همچنین تنظیمات سرور به گونه ای انجام شده است که تمامی حداقل نیازهای جوملا را پوشش داده و برای استفاده از انواع افزونه ها و قالبهای جوملا مشکلی نخواهید داشت. نصب جوملا، قالب و بسته های نصبی جوملا به صورت رایگان برای شما انجام خواهد شد و در طی مدت استفاده از هاست جوملا نیز از پشتیبانی متخصصان جوملا ما برخوردار خواهید بود

HTTP/2 چیست؟

HTTP/2 به زبان ساده پروتکل نسل جدید ارتباط بین سرور و مرورگر شما است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته خود ارتباط بین سرور و مرورگر شما را با استفاده از قابلیت Push سریعتر کرده و به جای اینکه سرور منتظر بماند تا مرورگر فایل ها را یک به یک فراخوانی کند همه آنها را یکباره برای مرورگر ارسال میکند و سرعت نمایش سایت سریعتر میگردد و همچنین HTTP/2 از امنیت بالاتری نیز نسبت به HTTP/1.1 برخوردار است.

هاست وردپرس بهینه و مدیریت شده

هاست ایران + شتابدهنده اختصاصی وردپرس + Litespeed سرعتی 32 برابر هاست های سنتی به شما میدهد

وردپرس را برای شما نصب میکنیم، هر هفته بک آپ کامل میگیریم و به صورت 24 ساعته از سلامت آن مراقبت میکنیم.

لینوکس ابری، آنتی شلر CXS ، آنتی DDOS سخت افزاری و چند برنامه امنیتی رده بالا وظیفه حفظ امنیت سایت شما را 24 ساعته بر عهده دارند.

هاست ایران کمترین فاصله از دیتاسنتر تا بازدیدکنندگان شما را ایجاد و سرعت نمایش سایت شما را افزایش میدهد.

سایت شما را به صورت رایگان از سایر سرورها و با هر نوع کنترل پنلی منتقل میکنیم و SSL رایگان روی سایت شما نصب میکنیم.

هاست وردپرس سریع
هاست وردپرس
چرا بهسازان هاست؟
HTTP/2

کلیه سرورهای لینوکس بهسازان هاست مجهز به پروتکل HTTP/2 می باشند که باعث افزایش امنیت و دو و نیم برابر شدن سرعت سایت شما میشود.

لینوکس و ویندوز

هر دو نوع هاست اشتراکی ویندوز و لینوکس را به شما رائه میدهیم.

سایت ساز اختصاصی

اولین شرکت ارائه دهنده سایت ساز اختصاصی در ایران با بیش از 190 قالب اختصاصی، کنترل پنل فارسی با قابلیت طراحی قالب اختصاصی در ایران هستیم.

ابزار SEO رایگان

اولین ارائه دهنده ابزار رایگان بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو و ثبت رایگان سایت در گوگل در ایران هستیم.

هاست تخصصی CMS

بهسازان هاست اولین شرکت ارائه دهنده هاست تخصصی جوملا، وردپرس، دروپال و مجنتو در ایران است.

این هاستها برای استفاده از CMS خود به گونه ای تنظیم شده اند که شما بالاترین راندمان را دریافت خواهید کرد.
فضا و پهنای باند نامحدود

بهسازان هاست جزو اولین ارائه دهنده های فضا و پهنای باند نامحدود با استانداردهای بین المللی در دنیا می باشد.

سرورهای قدرتمند

کلیه سرورهای ما دارای قویترین سخت افزارهای لازم و سی پی یو های Xeon بوده و برخلاف بسیاری از شرکتها برای میزبانی وب از سروهای مجازی استفاده نمیگردد.

سرورهای اختصاصی

کلیه میزبانی ها بر روی سرورهای اختصاصی بهسازان هاست در دیتاسنتر های معتبر انجام میگیرد و شرکت دسترسی کامل به سرورها در داخل و خارج دارد.

دیتاسنتر حرفه ای

استفاده از معتبرترین دیتاسنترهای حرفه ای دنیا باعث ایجاد بالاترین راندمان و کمترین اشکالات ممکن شده است.

مانیتور حرفه ای سرورها

به وسیله نرم افزارهای پیشرفته کلیه سرور ها مانیتور شده و در بهترین حالت ممکن نگهداری میشوند.

سرورهای ایمن

کلیه سرور های بهسازان هاست به کمک پیشرفته ترین نرم افزارهای امنیتی و تلاش شبانه روزی مهندسان شرکت از بالاترین ضریب امنیتی برخوردار هستند.

گواهینامه امنیتی

با بهسازان هاست می توانید معتبرترین گواهینامه های امنیتی را برای سایت خود خریداری نمایید.

گارانتی برگشت وجه

تا 10 روز از زمان خرید در صورت عدم ارائه سرویس یا عدم امکان فراهم کردن نیاز شما وجه خود را پس بگیرید.

ثبت دامین رایگان

با سفارش هاست با حجم یک گیگ به بالا می توانید یک دامین ir رایگان دریافت نمایید.

انتقال رایگان

در صورتی که وب سایت دارید و تمایل دارید تا آنرا به بهسازان هاست منتقل نمایید ما این کار را به صورت رایگان برای شما انجام خواهیم داد.

نصب رایگان

برای کلیه کاربران نصب نرم افزارهای جوملا، وردپرس، دروپال و مجنتو فارسی به صورت رایگان انجام میگیرد.

دوست دار محیط زیست

به دلیل استفاده از معتبرترین برندهای سخت افزاری دنیا سرور های ما کمترین آلایندگی محیط زیست را داشته و از بالاترین راندمان انرژی بهره میبرند.

آپتایم بالا

بالاترین ضریب دسترسی 99.9% به سایت خود را دارا خواهید بود.

گارانتی بهترین قیمت

همیشه می توانید با خیال راحت از ما خرید نمایید چون ما به شما ضمانت میدهیم که همیشه بهترین قیمت را ارائه خواهیم داد.

ارزانترین ثبت دامین

به شما این تضمین داده می شود که قیمت های ارائه شده در بهسازان هاست جزو پایین ترین قیمت ها می باشد.

متنوع ترین دامنه ها

در بهسازان هاست می توانید جدید ترین و متنوع ترین پسوندهای دامین را ثبت نمایید.

هاستینگ سی پنل

بهترین کنترل پنل مدیریت هاست یعنی سی پنل را استفاده نمایید.

مشاوره حرفه ای

تیم پشتیبانی بهسازان هاست متشکل از مهندسان و طراحان وب سایت می باشد و به همین دلیل امکان پاسخگویی و برآورده کردن کلیه نیازهای شما را دارا می باشند.

پشتیبانی 24 ساعته

با امکان وسیع پشتیبانی که در اختیار شما قرار گرفته است می توانید به صورت 24 ساعته از پشتیبانی ما استفاده نمایید.

پشتیبانی از آخرین ورژن برنامه ها

آخرین ورژن از برنامه های متداول در سرور های ما پشتیبانی خواهند شد.

بک آپ

از سایت شما هر هفته بک آپ گرفته می شود و با درخواست شما این بک آپ ریستور شده و قابل استفاده میشود.

سیستم مالی پیشرفته

کلیه کاربران به سیستم مالی دسترسی خواهند داشت که کلیه کارهای صدور فاکتور و پیش فاکتور، یادآوری تمدید سرویس ایمیلی و پیامکی و ارتقا و تمدید خودکار سرویس را به صورت آنلاین برای شما انجام خواهد داد.

کنترل پنل کاربران

پیشرفته ترین کنترل پنل کاربری شناخته شده در دنیا در اختیار شما است تا بتوانید کلیه کارهای خرید، تمدید، مدیریت و پشتیبانی خود را از طریق آن انجام دهید.

مدیریت دامین

پنل کاربری شما امکان مدیریت DNS ، ثبت DNS، تغییر مشخصات whois و نمایش اطلاعات دامین را در اختیار شما قرار میدهد.

انتقال دامین

به صورت آنلاین می توانید دامین خود را از سایر شرکت ها به پنل خودتان در بهسازان هاست منتقل نمایید.

همیشه برای کمک در کنار شما خواهیم بود

تیم پشتیبانی بهسازان هاست یکی از مجرب ترین تیم های مدیریت میزبانی وب می باشد و ما شب و روز تلاش میکنیم تا تجربه استفاده از میزبانی وب برای شما یکی از بهترین تجربه های زندگی شما باشد. تلاش تیم پشتیبانی بهسازان هاست در جهت رعایت استاندارد های بین المللی، برخورد صحیح و مودبانه و رعایت کامل حقوق کاربری بر اساس آئین نامه ارائه شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای می باشد. انواع راه های ارتباطی در نظر گرفته شده است تا کاربران براحتی بتوانند با پشتیبانی در تماس بوده و از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و امکانات شرکت مطلع گردند.

ایمیل پشتیبانی

خبرنامه ایمیلی

خبرنامه پیامکی

تلفن پشتیبانی

پشتیبانی آنلاین

تیکت پشتیبانی

نمادهای اعتماد به بهسازان هاست

بهسازان فناوران داده نگار به شماره ثبت 549875 (بهسازان هاست) جزو معدود وب سایتهای هاستینگ و طراحی وب سایت کشور می باشد که عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، دارای نشان ملی ثبت از ستاد ساماندهی وب سایت ها و دارای نماد اعتماد الکترونکی از وزارت صنعت می باشد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

logo-samandehi