قوانین ثبت دامنه co.ir

اشخاص زیر می‌توانند درخواست ثبت دامنه مرتبه سوم “.co.ir” نمایند:

 1. کلیه شرکت‌هایی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسیده‌اند؛
 2. کلیه دارندگان علایم تجاری(Trademarks) ثبت شده در ایران یا سایر کشورها؛
 3. کلیه شرکت‌هایی که در کشورهای دیگر به ثبت رسیده‌اند.
 4. کلیه نمایندگان انحصاری (Exclusive Agent)، شرکت‌هایی که در کشورهای دیگر به ثبت رسیده‌اند.

  نام دامنه قابل ثبت

  نام دامنه قابل ثبت برای شرکت‌ها به شرح زیر است:

 1.    عین نام شرکت به همان نحو که در روزنامه رسمی آمده است. عبارات کلی از قبیل «شرکت»، «گروه»، «مهندسین»، «مشاوران» و نظایر آن که بیانگر نوع شرکت است می‌تواند از نام دامنه درخواستی حذف شود مشروط بر اینکه باقیمانده نام از جمله نام‌های دامنه محدود نباشد.
 2.     مخفف دقیق نام شرکت که از حروف اول کلمات موجود در نام کامل به‌دست می‌آید. برای بدست آوردن مخفف دقیق، ابتدا نام کامل ثبتی به حروف لاتین نوشته شده یا به معادل انگلیسی آن ترجمه می‌شود و حروف اول هر کلمه در کنار هم گذاشته می‌شود. به عنوان مثال، مخفف دقیق برای نام «داده‌های نوین امن» پس از تبدیل آن به حروف لاتین “Dadehaye Novin Amn” فقط عبارت “dna” بوده و واژه‌هایی نظیر “dena” یا “dana” قابل ثبت به عنوان مخفف دقیق این شرکت نمی‌باشد.
 3.     در صورتیکه نام کامل ثبتی متقاضی تنها از دو کلمه تشکیل شده باشد، به دلیل عدم امکان ثبت دامنه‌های دو حرفی، مخفف دقیق نام دامنه درخواستی عبارت است ازحروف اول هر یک از دو کلمه و خط تیره در وسط آنها یا یکی از کلمات موجود در نام کامل به همراه حرف اول کلمه دیگر. به عنوان مثال، مخفف دقیق نام «داده‌ نوین» یکی از عبارت‌های “d-n”، “dade-n” ، “d-novin” یا نگارش‌های متفاوت دیگری از آن مثل “d-noveen” خواهد بود.
 4.     در صورت طولانی بودن نام شرکت یا حسب خواست متقاضی،‌ نام دامنه درخواستی می‌تواند شامل بخشی از نام کامل به همراه مخفف دقیق بخش دیگر از نام شرکت باشد. همچنین این کلمات می‌توانند با خط تیره از هم جدا شوند. به عنوان مثال شرکت «داده نوین امن پارس» می‌تواند درخواست ثبت دامنه یا دامنه‌های “dadehnap.co.ir”، “dedeh-nap.co.ir”، “dnapars.co.ir” یا “dna-pars.co.ir” را نماید.
 5.     چنانچه حرف اول از واژه‌های موجود در یک نام ثبتی یکی از حروف زیر باشد، برای ایجاد مخفف دقیق به این طریق عمل نمایید: ف f, ph -- چ ch -- ش sh -- ق q, gh -- ژ j, zh -- خ x, kh
 6.     در مواردی که علامت تجاری تنها از حروف، اعداد یا خط تیره تشکیل شده باشد، نام دامنه قابل ثبت، عین علامت تجاری خواهد بود.
 7.     در مواردی که علامت تجاری شامل عناصر غیرحرفی یا غیر عددی از قبیل طرح، لوگو و غیره باشد، تنها عناصر حرفی یا عددی موجود در آن را می‌توان به‌ترتیب برای ثبت به عنوان نام دامنه درخواست نمود، مشروط به آنکه قسمت حروفی علامت، طبق گواهی اداره ثبت کلمه عام نباشد.
 8.     نام دامنه درخواستی می‌تواند ترکیبی از علامت تجاری به همراه نام کالایی باشد که علامت برای آن به ثبت رسیده است. به عنوان مثال دارنده علامت تجاری “pars” که علامت خود را جهت استفاده بر روی کالایی نظیر پوشاک به ثبت رسانده می‌تواند درخواست ثبت دامنه “pooshakpars.co.ir” را بنماید.
 9.     درصورتیکه علامت تجاری از جمله نام‌های دامنه محدود باشد، متقاضی باید نام کالا یا برخی از کالاها یا طبقه‌ای که علامت در آن طبقه به ثبت رسیده را در درخواست قید نماید. به عنوان مثال دارنده علامت تجاری «تهران» که علامت وی در طبقه پنجم از طبقه بندی علایم شامل مواد دارویی به ثبت رسیده، می‌تواند ثبت دامنه “mavadedarooyietehran.co.ir” را درخواست نماید.
 10.     نمایندگان انحصاری باید نام دامنه خود را عیناً مطابق با نام شرکت مبدأ، قید شده در مدارک مثبت درخواست نمایند.
 11.     دقت نمایید هر شرکت، دارنده علامت تجاری و یا نمایندهٔ انحصاری با ارائه مدارک خود قادر به ثبت یک دامنه مرتبهٔ سوم با پسوند .co.ir خواهد بود.

  مدارک مورد نیاز

  مدارک مورد نیاز برای تایید نهایی درخواست ثبت دامنه از سوی شرکت‌ها عبارت‌است از:

 1.  کپی روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت; به استناد ماده 195 قانون تجارت (مقررات راجع به ثبت شرکتها و نشر شرکتنامه ها) و قانون ثبت شرکتها http://dastour.ir/Print/?lid=16393 و http://dastour.ir/Print/?lid=14167 کلیه شرکتها بایستی در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) به ثبت برسند؛
 2.     کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت حاوی تغییرات مربوط به صاحبان امضا؛
 3.     کپی روزنامه مربوط به تغییر نام شرکت (در صورت تغییر در نام شرکت).
 4.     کپی روزنامه مربوط به نشانی‌ آخرین اقامتگاه قانونی‌ همراه با کد پستی ده رقمی‌; به استناد آیین نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی مصوب سال 1387 هیات وزیران ، کلیه دستگاه های اجرایی موظفند، پایگاه اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند که هر شخص حقوقی با شناسه ملی و کدپستی نشانی آخرین دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی)، در سیستم اختصاصی مربوط شناخته شود.

پس از ارسال مدارک، نام و وضعیت شرکت از سامانه ثبت اسناد استعلام خواهد شد. در صورت موجود نبودن نام شرکت در این سامانه، شرکت ملزم به ارسال لینک روزنامه رسمی در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای تایید نهایی درخواست ثبت دامنه از سوی دارندگان علایم تجاری عبارت‌است از:

کپی گواهی ثبت علامت تجاری در ایران یا نسخه‌ای قابل استعلام از گواهی ثبت علامت در سایر کشورهاکه شامل موارد زیر باشد:

الف) علامت تجاری؛ب) دارنده علامت؛ج) شماره و تاریخ ثبت علامت؛د) نام کالا، طبقه یا طبقات کالا که علامت در آن به ثبت رسیده؛ وه) اداره و کشور ثبت‌کننده علامت.

    کپی کارت ملی (برای اشخاص حقیقی) یا کپی روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت و تعیین صاحبان امضا دارای شناسه ملی(برای اشخاص حقوقی)؛
    ترجمه مدارک چنانچه به زبان دیگری غیر از فارسی باشد.
    چنانچه نام دامنه مورد نظر مربوط به یک علامت یا شرکت خارجی بوده و متقاضی در داخل کشور باشد، ارسال مدرک نمایندگی انحصاری از آن شرکت یا مجوز استفاده انحصاری از علامت یا تاییدیه درخواست ثبت دامنه از مالک علامت یا شرکت خارجی به همراه مدارک مالک علامت یا شرکت الزامی است.

نحوه ثبت دامنه
    پس از ثبت درخواست نام دامنه به صورت آنلاین در سامانه ثبت دامنه:

 1.     چنانچه متقاضی ثبت دامنه، شخص حقوقی باشد، باید با ارسال درخواست کتبی مبنی بر ثبت دامنه مورد نظر که به امضای صاحبان امضا رسیده و همچنین مدارک مورد نیاز نسبت به تکمیل فرایند ثبت دامنه اقدام نماید.
 2.     چنانچه متقاضی ثبت دامنه، شخص حقیقی باشد، جهت تکمیل فرایند ثبت باید درخواست کتبی خود مبنی بر ثبت دامنه مورد نظر را به همراه مدارک مورد نیاز به واحد ثبت دامنه ارسال نماید.
 3.     سایر ضوابط و شرایط ثبت دامنه از قبیل نحوه پرداخت، تمدید ثبت، چگونگی لغو دامنه و نظایر آن همان است که در «موافقتنامه ثبت نام‌های دامنه اینترنتی با پسوند نقطه‌آی-‌آر» و ضمایم آن آمده است.

  دقت نمایید مرکز ثبت دامنه پس از بررسی مدارک ارسالی‌، شما را از وضعیت دامنه و یا اشکالات مدارک از طریق ایمیل مطلع می‌سازد. در صورت عدم دریافت ایمیل، در قسمت « مرکز پیام» پیام‌های ارسالی از سوی مرکز ثبت دامنه قابل مشاهده و دسترسی است.

ثبت دامنه

ثبت دامنه

ثبت انواع دامنه ملی، دامنه بین المللی، دامنه فارسی و پسوندهای جدید دامنه

طراحی سایت

طراحی سایت

می توانیم برای شما طراحی اختصاصی انجام دهیم با گارانتی و پشتیبانی حرفه ای

میزبانی وب

میزبانی وب

هاست لینوکس، هاست نامحدود، هاست وردپرس، جوملا و هاست سی پنل

نمادهای اعتماد به بهسازان هاست

بهسازان فناوران داده نگار به شماره ثبت 549875 (بهسازان هاست) جزو معدود وب سایتهای هاستینگ و طراحی وب سایت کشور می باشد که عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، دارای نشان ملی ثبت از ستاد ساماندهی وب سایت ها و دارای نماد اعتماد الکترونکی از وزارت صنعت می باشد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

logo-samandehi