هاست وردپرس

هاست وردپرس

دانلود 55 قالب رایگان وردپرس

اگر نیاز به قالب وردپرس دارید در این مقاله قصد داریم 50 قالب مفید و حرفه ای وردپرس را به شما معرفی نماییم. وردپرس یکی از محبوب ترین نرم افزارهای طراحی سایت در جهان است و برای وردپرس شرکت های زیادی قالب طراحی میکنند ولی هر قالبی خوب نیست و باید در انتخاب قالب وردپرس دقت کنید. قالب های معرفی شده از شرکت های colorlib، wordpress، elegantthemes و templatemonster معرفی شده اند.

1. Shapely (Most Popular)

مشخصات قالب وردپرس Shapely :

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش2. Illdy (Trending)

مشخصات قالب وردپرس Illdy :

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش3. Tyche

مشخصات قالب وردپرس Tyche:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش4. Allegiant

مشخصات قالب وردپرس Allegiant:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش5. Antreas

مشخصات قالب وردپرس Antreas:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش6. Pixova Lite

مشخصات قالب وردپرس Pixova Lite:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش7. Newspaper X

مشخصات قالب وردپرس Newspaper X:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش8. Portum Material

مشخصات قالب وردپرس Portum Material:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش9. Portum One

مشخصات قالب وردپرس Portum One:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش10. Portum Clean

مشخصات قالب وردپرس Portum Clean:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش11. Blaskan

مشخصات قالب وردپرس Blaskan:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش12. Activello

مشخصات قالب وردپرس Activello:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش13. Sparkling

مشخصات قالب وردپرس Sparkling:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش14. NewsMag Lite

مشخصات قالب وردپرس NewsMag Lite:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش15. MedZone

مشخصات قالب وردپرس MedZone:

شرکت سازنده: Machothemes

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش16. Ascendant

مشخصات قالب وردپرس Ascendant:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش17. Affluent

مشخصات قالب وردپرس Affluent:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش18. Dazzling

مشخصات قالب وردپرس Dazzling:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش19. Travelify

مشخصات قالب وردپرس Travelify:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش20. Unite

مشخصات قالب وردپرس Unite:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش21. Brilliance

مشخصات قالب وردپرس Brilliance:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش22. Transcend

مشخصات قالب وردپرس Transcend:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش23. Zerif Lite

مشخصات قالب وردپرس Zerif Lite:

شرکت سازنده: Themeisle

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش24. Enigma

مشخصات قالب وردپرس Enigma:

شرکت سازنده: wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش25. FlatOn

مشخصات قالب وردپرس FlatOn:

شرکت سازنده: wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش26. Onetone

مشخصات قالب وردپرس Onetone:

شرکت سازنده: colorlib

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش27. Auberge

مشخصات قالب وردپرس Auberge:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش28. Awaken

مشخصات قالب وردپرس Awaken:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش29. BookRev Lite

مشخصات قالب وردپرس BookRev Lite:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش30. Esteem

مشخصات قالب وردپرس Esteem:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش31. Ample

مشخصات قالب وردپرس Ample:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش32. Accelerate

مشخصات قالب وردپرس Accelerate:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش33. Arcade Basic

مشخصات قالب وردپرس Arcade Basic:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش34. StanleyWP

مشخصات قالب وردپرس StanleyWP:

شرکت سازنده: Gentsthemes

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش35. Ward

مشخصات قالب وردپرس Ward:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش36. Customizr

مشخصات قالب وردپرس Customizr:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش37. Virtue

مشخصات قالب وردپرس Virtue:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش38. Tracks

مشخصات قالب وردپرس Tracks:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش39. Make

مشخصات قالب وردپرس Make:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش40. Responsive

مشخصات قالب وردپرس Responsive:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش41. Restaurant Theme

مشخصات قالب وردپرس Restaurant Theme:

شرکت سازنده: Templatemonster

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش42. Photography Theme

مشخصات قالب وردپرس Photography Theme:

شرکت سازنده: Templatemonster

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش43. Spacious

مشخصات قالب وردپرس Spacious:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش44. Vantage

مشخصات قالب وردپرس Vantage:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش45. Hueman

مشخصات قالب وردپرس Hueman:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش46. Interface

مشخصات قالب وردپرس Interface:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش47. Hathor

مشخصات قالب وردپرس Hathor:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش48. Radiate

مشخصات قالب وردپرس Radiate:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش49. Adventurous

مشخصات قالب وردپرس Adventurous:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش50. Minamaze

مشخصات قالب وردپرس Minamaze:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش51. EvoLve

مشخصات قالب وردپرس EvoLve:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش52. Serene

مشخصات قالب وردپرس Serene:

شرکت سازنده: Elegantthemes

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش53. MH Magazine lite

مشخصات قالب وردپرس MH Magazine lite:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش54. Flat

مشخصات قالب وردپرس Flat:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: بله

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب55. Hemingway

مشخصات قالب وردپرس Hemingway:

شرکت سازنده: Wordpress

واکنشگرا: بله

سازگاری با ووکامرس: خیر

رایگان: قالب رایگان است

اطلاعات بیشتر / دانلود قالب

پیش نمایش

ثبت دامنه

ثبت دامنه

ثبت انواع دامنه ملی، دامنه بین المللی، دامنه فارسی و پسوندهای جدید دامنه

طراحی سایت

طراحی سایت

می توانیم برای شما طراحی اختصاصی انجام دهیم با گارانتی و پشتیبانی حرفه ای

میزبانی وب

میزبانی وب

هاست لینوکس، هاست نامحدود، هاست وردپرس، جوملا و هاست سی پنل

نمادهای اعتماد به بهسازان هاست

بهسازان فناوران داده نگار به شماره ثبت 549875 (بهسازان هاست) جزو معدود وب سایتهای هاستینگ و طراحی وب سایت کشور می باشد که نماینده شرکت لایزر (دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت با شماره 25-94-100)، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، دارای نشان ملی ثبت از ستاد ساماندهی وب سایت ها و دارای نماد 2 ستاره اعتماد الکترونکی از وزارت صنعت می باشد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

logo-samandehi