هاست وردپرس

هاست وردپرس

چیست WAP

WAP سیستمی است که در آن پرو تکل ارتباطی و محیط برنامه نویسی جهت پیاده سازي سیستم هاي پیاده سازي WAP سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر وب روي گوشی هاي تلفن همراه ارایه می شود . پروتکل ارتباطی پروتکل ارتباطی که در حال است .( البته در سطح شبکه اینترنت براي فعالیت هاي HTTP حاضر در اینترنت براي دیدن صفحات وب استفاده می شود استفاده می شود ولی پروتکلی که جهت دیدن سایت ها از آن استفاده Application متفاوت پروتکل هاي متفاوتی در سطح لایه است ) .

HTTP می شود وقتی آدرس سایتی را به اینترنت اکسپلورر می دهید تا صفحه مربوط به آن سایت را ببینند ، در پشت پرده ، اینترنت اکسپلورر بسته اي را حاوي اطلاعاتی جهت در خواست صفحه آن سایت است به اینترنت می فرستد . اطلاعات این بسته به فرمتی تعریف شده است . با این توصیف ، وقتی صحبت از تلفن همراه می شود در نگاه اول مساله حل شده HTTP است که در پروتکل است و فقط کافی است این بار تلفن همراه شما چنین بسته اي ساخته و به اینترنت بفرستد . ولی این کار براي یک تلفن همراه ساخته می شوند حجم زیادي دارند و لذا لازم است فرستنده داراي حافظه HTTP شدنی نیست . زیرا بسته هایی که در پروتکل Smart مناسبی باشد . در حالی که تلفن همراه از نظر حافظه بسیار محدود است ( البته به تازگی گروهی از تلفن هاي همراه با نام وارد بازار شده اند که از نظر حافظه نسبت به انواع قدیمی تر بسیار قوي تر ند ). phone ارسال و دریافت می شوند ، نیاز به پردازشگري قوي تر از آن HTTP همچنین جهت پردازش بسته هایی که با پروتکل چه که در یک تلفن همراه وجود دارد ، می باشد . لذا جهت ورود تلفن همراه ، به دنیاي اینترنت ضروري است با توجه به قابلیت فراتر از یک پروتکل ساده در لایه WAP نام دارد . البته WAP هاي یک تلفن همراه پروتکل ویژه اي طراحی شود. این پروتکل داراي WAP بگوییم . پشته پروتکل WAP (Protocol Stack) می باشد و بهتر است به آن پشته پروتکل Application را در دنیاي تلفن هاي همراه ایجاد می کند . connection less شش لایه می باشد و یک ارتباط معادل همان لایه فیزیکی در . Bearer Layer: در این جا اشاره مختصري به کار هر یک از لایه ها می کنیم - 1 . WDP: است و لذا پروتکل هاي دیگري در این لایه استفاده می شود wireless می باشد ولی این بار محیط ارتباطی TCP/lP دارد . TCP/lP در لایه انتقال UDP است . به عبارت دیگر فعالیت و ساختاري مانند پروتکل UDP 2- این لایه در واقع همان 4- . این WTP : استفاده می شود SSL لایه اي است که امنیت ارتباطات را فراهم می کند . در این لایه از پروتکل - WTLS: 3 می باشد ، با تفاوت هاي OSi در session همانند لایه -WSP : لایه مدیریت در خواست ها و پاسخ ها را بر عهده دارد . 5 می باشد . در واقع تمام برنامه هایی که پیاده TCP/lP در Application همانند لایه - WAE : مختصري جهت بهینه سازي . 6 هر دو، با لایه ارتباط برقرار می کنند . مشکل ، WAP سازي می شوند در این لایه قراردارند و کاربر تلفن همراه و برنامه نویس با طراحی پشته پرو تکلی جدید ي با در نظر گرفتن محدودیت هاي تلفن HTTP عدم توانایی تلفن همراه جهت استفاده از پروتکل همراه حل شد . ولی استفاده از این پروتکل مشکل جدیدي را ایجاد می کند . که ضروري است تدبیر خاصی براي حل آن اندیشیده شود . دو پروتکل متفاوت ، دو دنیاي متفاوت فرض کنید تصمیم داریم که با استفاده از تلفن همراه به اینترنت وصل شویم و از اطلاعات موجود در اینترنت استفاده کنیم . براي این کار ضروریست تلفن همراه با زبانی ( یا پروتکل ) که در حال حاضر در اینترنت صحبت کند ولی همان طور که اشاره شد این امر امکان پذیر نمی باشد . (HTTP) استفاده می شود را به پروتکل وب کنونی (WAP) راه حل مشکل استفاده از یک مترجم می باشد ، مترجمی که پروتکل تلفن هاي همراه در واقع یک نرم . WAPgateway نامیده می شود WAP gatewavay و برعکسترجمه کند. این مترجم اصطلاحا (HTTP) WAP ، افزار است که بین این دو شبکه قرار می گیرد و وقتی که در خواست صفحه خاصی از تلفن همراه ارسال می شود تبدیل کرده و به اینترنت می فرستد و در ادامه پس از HTTP این در خواست را گرفته و به در خواستی با فرمت gateway .WAP تبدیل کرده و به تلفن همراه بر می گرداند WAP مربوطه ، پاسخ را به فرمت پروتکل web server دریافت پاسخ از و یا در شبکه خودتان قرارگیرد . در حال حاضر شرکت هاي مختلف به lSP می تواند در شبکه مخابراتی و یا در شبکه gaterway را هم به RAS را ارائه کرده اند . توجه کنید که برخی از تولید کنندگان قابلیت هاي WAP gaterway گونه هاي متفاوتی از تا این جا پروتکل ارتباطی و نحوه . Browser و تنظیم آن وجود نداشته باشد RAS server خود اضافه کرده اند تا به نصب که lE یا مرورگر در تلفن همراه نمی تواند از Browser ارتباط با اینترنت مشخصشد . مشکل دیگري که وجود دارد عدم وجود micro دستگاه یک ROM استفاده می شود استفاده کند براي حل این مشکل ، تولید کنندگان گوشی در قسمتی از PC در قرار داده اند که در واقع کاري شبیه به اینترنت اکسپلورر ویندوز می کند . browser لبته در چند سال آینده این ریز مرورگرها روي سیم کارت قرار خواهند گرفت که این امر جهت راحتی در پیاده سازي می گیرد . (همان طور که در حال حاضر ممکن است یک مرورگر صفحه اي را به گونه خاصی نمایش دهد و WAP سیستم هاي مرورگر دیگري به شکل دیگر، دردنیاي تلفن هاي همراه هم مرورگر هاي مختلفی وجود دارد . محتویات سایت محتویات سایت هاي و .... نوشته می شوند . اینترنت XML و یا HTML اینترنتی که در اینترنت اکسپلورر مشاهده می کنید با زبان را خوانده و آن را تفسیر می کند و به صورتی که لازم است نمایشمی دهد با این وصف ، HTML اکسپلوررمحتویات یک فایل را گرفته و تفسیرکرده و نمایش دهد . ولی این کار عملی نیست . اولا جهت نمایش HTML ریز مرورگر هم لازم است صفحات زیادتر ازآن است که HTML صفحه نمایش بزرگی لازم است که تلفن همراه ندارد . ثانیا حجم فایل هاي ، HTML یک صفحه نیاز پردازندهاي قوي تراز آنچه که در تلفن همراه HTML هاي Tag دریک تلفن همراه معمولی قرار گیرد . ثالثا جهت پردازش ولی مناسب براي یک تلفن همراه این مشکل را حل کردند . HTML با ارایه زبانی مانند WAP موجود است می باشد . طراحان ایجاد شده است WML Script هم به زبانی به نام (Wireless Markup lamguage) WML یعنی به زبانی به نام نیز نرم افزارهاي دیگري ساخته شده است ولیکن عملکرد آن ها چندان مطلوب نبوده WML به HTML . براي تبدیل کدهاي را WML است . لذا اگر قصد دارید سایتی را جهت استفاده تلفن هاي همراه پیاده سازي کنید بهتر است از همان ابتدا صفحات آشنایی ASP.NET تان قراردهید . اگر با web server است ) و روي HTML بسیار شبیه به ( WML خودتان بنویسید ها قرار داده است سایت PDA جهت تولید سایت براي VS.NET کافی دارید می توانید با استفاده از امکاناتی که مایکرو سافت در خواهید دید نیز مطرح می شود . در مورد WML مفاهیمی غیر از آنچه که در VS.NET خود را پیاده سازي کنید . البته در WAP مایکرو سافت استفاده کنید و فقط تنظیمات خاصی را روي آن باید انجام دهید . دنیاي lls هم می توانید از web server مفاهیم ومسایل دیگري هم دارد که در این جا مطرح نشدند ولی امیدوارم این مقاله دید اولیه اي را جهت وارد شدن به این وادي به شماداده باشد

منبع: مجله شبكه

ثبت دامنه

ثبت دامنه

ثبت انواع دامنه ملی، دامنه بین المللی، دامنه فارسی و پسوندهای جدید دامنه

طراحی سایت

طراحی سایت

می توانیم برای شما طراحی اختصاصی انجام دهیم با گارانتی و پشتیبانی حرفه ای

میزبانی وب

میزبانی وب

هاست لینوکس، هاست نامحدود، هاست وردپرس، جوملا و هاست سی پنل

نمادهای اعتماد به بهسازان هاست

بهسازان فناوران داده نگار به شماره ثبت 549875 (بهسازان هاست) جزو معدود وب سایتهای هاستینگ و طراحی وب سایت کشور می باشد که عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، دارای نشان ملی ثبت از ستاد ساماندهی وب سایت ها و دارای نماد اعتماد الکترونکی از وزارت صنعت می باشد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

logo-samandehi