وب سایت رسمی بابک ساغرچی
کارفرما: وب سایت رسمی بابک ساغرچی
تکنولوژی : Html, Flash
نوع سایت: وب سایت استاتیک
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.babaksaghar.com