هاست وارز

Warez A

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Warez B

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Warez C

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

80,000 ريال ماهانه
690,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Warez D

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

120,000 ريال ماهانه
890,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Warez E

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

190,000 ريال ماهانه
1,390,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution