هاست ریسلر

Reseller A

فضا 10 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

300,000 ريال ماهانه
3,000,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Reseller B

فضا 30 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

650,000 ريال ماهانه
6,500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Reseller C

فضا 50 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

950,000 ريال ماهانه
9,500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Reseller D

فضا 100 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

1,500,000 ريال ماهانه
15,000,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Reseller E

فضا 200 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان (در صورت پرداخت سالیانه) دارد ، امکانات نامحدود

2,500,000 ريال ماهانه
25,000,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Special Reseller

فضا 5 گیگابایت ، پهنای باند نامحدود ، امکانات نامحدود

Powered by WHMCompleteSolution