هاست ویبولتین

هاست ویبولتین V1

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

هاست ویبولتین V2

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

هاست ویبولتین V3

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد، امکانات نامحدود

80,000 ريال ماهانه
600,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویبولتین V4

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

120,000 ريال ماهانه
800,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویبولتین V5

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

190,000 ريال ماهانه
1,200,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست ویبولتین V6

فضا 10,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

350,000 ريال ماهانه
4,000,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution