1. هاست وردپرس
  2. هاست لینوکس ارزان
  3. هاست لینوکس حرفه ای
  4. هاست لینوکس نامحدود
  5. هاست جوملا
  6. هاست دروپال

هاست وردپرس W1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
-
- تومان ماهانه
- تومان 3 ماهه
- تومان 6 ماهه
290,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W2

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
39,000 تومان ماهانه
99,000 تومان 3 ماهه
219,000 تومان 6 ماهه
390,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W3

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
2 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
49,000 تومان ماهانه
139,000 تومان 3 ماهه
279,000 تومان 6 ماهه
490,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W4

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
نامحدود سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
59,000 تومان ماهانه
169,000 تومان 3 ماهه
349,000 تومان 6 ماهه
590,000 تومان سالانه
خرید

هاست وردپرس W5

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
نامحدود سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
79,000 تومان ماهانه
219,000 تومان 3 ماهه
469,000 تومان 6 ماهه
790,000 تومان سالانه
خرید

هاست ارزان C1

فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
-
-
190,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C2

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
-
250,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C3

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
35,000 تومان در ماه
350,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C4

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
45,000 تومان در ماه
450,000 تومان در سال
خرید

هاست ارزان C5

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
55,000 تومان در ماه
550,000 تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A1

فضا 50 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
-
-
130,000 تومان در سال
99,000 تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A2

فضا 100 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
-
-
160,000 تومان در سال
130,000 تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A3

فضا 200 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
-
-
200,000 تومان در سال
170,000 تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A4

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
21,000 تومان در ماه
240,000 تومان در سال
210,000 تومان در سال
خرید

هاست حرفه ای A5

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 4.5 - 7.3
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
29,000 تومان در ماه
330,000 تومان در سال
290,000 تومان در سال
خرید

هاست نامحدود U1

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامنه رایگان ir
Sub Domain ندارد
Addon Domain ندارد
69,000 تومان ماهانه
190,000 تومان 3 ماهه
390,000 تومان 6 ماهه
690,000 تومان سالانه
خرید

هاست نامحدود U2

فضا نامحدود
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامنه رایگان ir
Sub Domain نامحدود
Addon Domain 5
99,000 تومان ماهانه
290,000 تومان 3 ماهه
590,000 تومان 6 ماهه
990,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
-
-
-
-
290,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J2

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
1 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
39,000 تومان ماهانه
99,000 تومان 3 ماهه
219,000 تومان 6 ماهه
390,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J3

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
2 سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
49,000 تومان ماهانه
139,000 تومان 3 ماهه
279,000 تومان 6 ماهه
490,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J4

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
نامحدود سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
59,000 تومان ماهانه
169,000 تومان 3 ماهه
349,000 تومان 6 ماهه
590,000 تومان سالانه
خرید

هاست جوملا J5

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
نامحدود سایت قابل میزبانی
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
لینوکس ابری
Litespeed
سی پنل اورجینال
دامین رایگان ir
79,000 تومان ماهانه
219,000 تومان 3 ماهه
469,000 تومان 6 ماهه
790,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D1

فضا 500 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
-
-
-
- تومان ماهانه
- تومان 3 ماهه
- تومان 6 ماهه
290,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D2

فضا 1000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
39,000 تومان ماهانه
99,000 تومان 3 ماهه
219,000 تومان 6 ماهه
390,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D3

فضا 2000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
49,000 تومان ماهانه
139,000 تومان 3 ماهه
279,000 تومان 6 ماهه
490,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D4

فضا 5000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
59,000 تومان ماهانه
169,000 تومان 3 ماهه
349,000 تومان 6 ماهه
590,000 تومان سالانه
خرید

هاست دروپال D5

فضا 10000 مگابایت
پهنای باند نامحدود
پشتیبانی از HTTP/2
SSL رایگان
Addon Domain ندارد
Park Domain نامحدود
Sub Domain نامحدود
CPU Xeon
PHP 5.4 - 8.1
Cache حرفه ای
سایت ساز اختصاصی
ابزار سئو رایگان
دامین رایگان ir
79,000 تومان ماهانه
219,000 تومان 3 ماهه
469,000 تومان 6 ماهه
790,000 تومان سالانه
خرید

دامنه چیست؟

دامنه به زبان ساده آدرس اینترنتی وب سایت شما است. مثلا behsazanhost.com دامنه وب سایت ما است. دامنه ها پسوندهای مختلفی مثل com، ir، net، org و ... دارند و هر پسوند نشانگر کاربرد آن وب سایت است. برای مثال com مخفف کمپانی است و برای وب سایت شرکتها پیشنهاد میگردد یا ir نشانه ایرانی بودن آن وب سایت است و برای سایتهایی که نشان ایرانی بودن آن مهم است استفاده میگردد.

هاست چیست؟

در یک تعریف ساده هاست فضایی شبیه هارد کامپیوتر یا رم موبایل شما است که اطلاعات سایت، ایمیل ها و دیتابیس سایت شما روی آن قرار میگیرد. هاست در دو نوع هاست لینوکس و هاست ویندوز ارائه میگردد.

هاست لینوکس چیست؟

هاست لینوکس بر پایه سیستم عامل لینوکس راه اندازی میگردد و با توجه به عدم آشنایی بیشتر ما با سیستم عامل لینوکس ممکن است این تصور بوجود بیاید که کار با آن دشوار بوده و هاست ویندوز برای راه اندازی سایت ما مناسب تر است. این تصوری اشتباه است چون زمانی که از هاست استفاده میکنید تنها با یک کنترل پنل به نام سی پنل (Cpanel) کار خواهید داشت و کار کردن با این کنترل پنل اصلا نیازی به آشنایی با سیستم عامل لینوکس ندارد. تقریبا می توان گفت سازنده های 90 درصد نرم افزارهای مدیریت محتوا و طراحی هاست مانند جوملا، وردپرس، دروپال، پرستاشاپ و ... هاست لینوکس را برای اجرای این نرم افزارها پیشنهاد میکنند.

هاست ویندوز چیست؟

هاست ویندوز با سیستم عامل ویندوز سرور راه اندازی میگردد. هاست ویندوز را برای راه اندازی نرم افزارها یا سایت سازهایی که بر پایه asp یا Java طراحی شده اند استفاده میگردد و معمولا به دلیل کندی ویندوز و مصرف بالاتر منابع سرور نسبت به هاست لینوکس برای راه اندازی نرم افزارهایی چون جوملا و وردپرس که بر پایه php طراحی شده اند پیشنهاد نمیگردد.

هاست وردپرس چیست؟

هاست وردپرس برای استفاده از نرم افزار وردپرس بهینه شده است و در صورتی که بر روی این هاست وردپرس نصب گردد وب سایت شما حتی در بازدید های بالا هم بالاترین راندمان و کمترین افت سرعت را خواهد داشت. همچنین تنظیمات سرور به گونه ای انجام شده است که تمامی حداقل نیازهای وردپرس را پوشش داده و برای استفاده از انواع افزونه ها و قالبها مشکلی نخواهید داشت. برای راحتی شما 50 قالب حرفه ای وردپرس در نظر گرفته شده است که با درخواست و مطابق سلیقه شما به صورت رایگان نصب میگردد. همچنین متخصصان وردپرس ما آماده پاسخگویی و کمک به رفع مشکل شما هستند.

هاست جوملا چیست؟

هاست جوملا برای استفاده از نرم افزار جوملا بهینه شده است و در صورتی که بر روی این هاست جوملا نصب گردد وب سایت شما حتی در بازدید های بالا هم بالاترین راندمان و کمترین افت سرعت را خواهد داشت. همچنین تنظیمات سرور به گونه ای انجام شده است که تمامی حداقل نیازهای جوملا را پوشش داده و برای استفاده از انواع افزونه ها و قالبهای جوملا مشکلی نخواهید داشت. نصب جوملا، قالب و بسته های نصبی جوملا به صورت رایگان برای شما انجام خواهد شد و در طی مدت استفاده از هاست جوملا نیز از پشتیبانی متخصصان جوملا ما برخوردار خواهید بود

HTTP/2 چیست؟

HTTP/2 به زبان ساده پروتکل نسل جدید ارتباط بین سرور و مرورگر شما است که با استفاده از تکنولوژی پیشرفته خود ارتباط بین سرور و مرورگر شما را با استفاده از قابلیت Push سریعتر کرده و به جای اینکه سرور منتظر بماند تا مرورگر فایل ها را یک به یک فراخوانی کند همه آنها را یکباره برای مرورگر ارسال میکند و سرعت نمایش سایت سریعتر میگردد و همچنین HTTP/2 از امنیت بالاتری نیز نسبت به HTTP/1.1 برخوردار است.

هاست وردپرس بهینه و مدیریت شده

هاست ایران + شتابدهنده اختصاصی وردپرس + Litespeed سرعتی 32 برابر هاست های سنتی به شما میدهد

وردپرس را برای شما نصب میکنیم، هر هفته بک آپ کامل میگیریم و به صورت 24 ساعته از سلامت آن مراقبت میکنیم.

لینوکس ابری، آنتی شلر CXS ، آنتی DDOS سخت افزاری و چند برنامه امنیتی رده بالا وظیفه حفظ امنیت سایت شما را 24 ساعته بر عهده دارند.

هاست ایران کمترین فاصله از دیتاسنتر تا بازدیدکنندگان شما را ایجاد و سرعت نمایش سایت شما را افزایش میدهد.

سایت شما را به صورت رایگان از سایر سرورها و با هر نوع کنترل پنلی منتقل میکنیم و SSL رایگان روی سایت شما نصب میکنیم.

هاست وردپرس سریع
هاست وردپرس

بهسازان هاست یکی از قدیمی ترین مراکز ثبت دامنه IR در ایران است. از سال 1387 به شکل نمایندگی سازمان ایرنیک فعال بوده و هزاران دامنه را ثبت نموده است.وجود خدماتی بااستاندارد بین المللی و ثبت دامنه آنی و تمدید خودکار دامنه باعث جلب حمایت کاربران ما بوده و این باعث افتخار ما است.

همیشه برای کمک در کنار شما خواهیم بود

تیم پشتیبانی بهسازان هاست یکی از مجرب ترین تیم های مدیریت میزبانی وب می باشد و ما شب و روز تلاش میکنیم تا تجربه استفاده از میزبانی وب برای شما یکی از بهترین تجربه های زندگی شما باشد. تلاش تیم پشتیبانی بهسازان هاست در جهت رعایت استاندارد های بین المللی، برخورد صحیح و مودبانه و رعایت کامل حقوق کاربری بر اساس آئین نامه ارائه شده توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای می باشد. انواع راه های ارتباطی در نظر گرفته شده است تا کاربران براحتی بتوانند با پشتیبانی در تماس بوده و از آخرین اطلاعیه ها، اخبار و امکانات شرکت مطلع گردند.

ایمیل پشتیبانی

خبرنامه ایمیلی

خبرنامه پیامکی

تلفن پشتیبانی

پشتیبانی آنلاین

تیکت پشتیبانی

نمادهای اعتماد به بهسازان هاست

بهسازان فناوران داده نگار به شماره ثبت 549875 (بهسازان هاست) جزو معدود وب سایتهای هاستینگ و طراحی وب سایت کشور می باشد که نماینده شرکت لایزر (دارای پروانه ارائه خدمات ارتباطی ثابت با شماره 25-94-100)، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران، دارای نشان ملی ثبت از ستاد ساماندهی وب سایت ها و دارای نماد 2 ستاره اعتماد الکترونکی از وزارت صنعت می باشد.

سازمان تنظیم مقررات رادیویی

نظام صنفی رایانه ای استان تهران

logo-samandehi