هاست جوملا

هاست جوملا J1

فضا 100 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J10

فضا 30,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

1,000,000 ريال ماهانه
6,500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست جوملا J2

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J3

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

هاست جوملا J4

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

80,000 ريال ماهانه
600,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست جوملا J5

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

120,000 ريال ماهانه
800,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست جوملا J6

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

190,000 ريال ماهانه
1,200,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست جوملا J7

فضا 10,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

400,000 ريال ماهانه
2,500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست جوملا J8

فضا 15,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

590,000 ريال ماهانه
3,500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
هاست جوملا J9

فضا 20,000 مگابایت ، پهنای باند نامحدود ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

790,000 ريال ماهانه
4,700,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution