هاست ارزان

Host C1

فضا 200 مگابایت ، پهنای باند 5000 مگابایت ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host C2

فضا 500 مگابایت ، پهنای باند 7000 مگابایت ، دامنه رایگان ندارد ، امکانات نامحدود

Host C3

فضا 1000 مگابایت ، پهنای باند 10000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

60,000 ريال ماهانه
350,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
700,000 ريال دوساله (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C4

فضا 2000 مگابایت ، پهنای باند 20000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

80,000 ريال ماهانه
500,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C5

فضا 5000 مگابایت ، پهنای باند 50000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

120,000 ريال ماهانه
990,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C6

فضا 10,000 مگابایت ، پهنای باند 100,000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

250,000 ريال ماهانه
1,900,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید
Host C7

فضا 15,000 مگابایت ، پهنای باند 200,000 مگابایت ، دامنه رایگان دارد ، امکانات نامحدود

400,000 ريال ماهانه
2,900,000 ريال سالانه (دامنه رایگان)
سفارش دهید

Powered by WHMCompleteSolution