زمانی که شما dns های دامین خود را تغییر میدهید منتظر اعمال آنی این تغییر نباشید چرا که شرکتهای ارائه دهنده اینترنت تغییرات dns را با تغییر روی اینترنت اعمال میکنند و در حال حاضر این اعمال تغییر در ایران به چند ساعت کاهش یافته است ولی در کل شما برای اطمینان خاطر 24 ساعت را برای اعمال این تغییر در نظر داشته باشید.

بسته به شرکت ارائه دهنده اینترنت شما می توانید حتی با شرکت اینترنت خود تماس بگیرید و درخواست ریست Cache را برای اعمال DNS دهید تا زودتر این تغییر برای شما اعمال شود ولی در نظر داشته باشید این تغییر فقط برای پهنای باند شرکت شما اعمال میشود و سایر بازدید کنندگان این تغییر را حس نخواهند کرد.