پسوند دامین جدیدی برای فروشگاه های اینترنتی ارائه شده است با پسوند shop که تاثیر فوق العاده ای در جستجوی فروشگاه های اینترنتی خواهد گذاشت. برای خرید SHOP. اینجا کلیک نمایید.