بنا به درخواست کاربران و ارتقای امنیت وب سایت های شرکت بهسازان هاست بر روی کلیه سرورهای شرکت سرویس Anti DDOS سخت افزاری راه اندازی گردید تا در کنار سرویس Anti DDOS نرم افزاری فعال گردد و جلوی هر گونه حمله DDOS به سایتهای کاربران گرفته شود. فعال سازی Anti DDOS سخت افزاری هیچ گونه تغییری بر سرعت لود و پینگ سایتها نداشته و کاربران کوچکترین تغییری در سایت خود مشاهده نخواهند کرد.