دپارتمان جدید شرکت بهسازان هاست در زمینه کارت های تلفن بین الملل جهت تماس با خارج از کشور راه اندازی گردید و هموطنان می توانند جهت خرید این کارتها به مراکز خرید معتبر مراجعه نمایند. کارتهای تلفن خارج از کشور با نام تجاری "کارت تلفن بهسازان" به بازار عرضه می گردد.