کارخانجات پتروشیمی پتروهام
کارفرما: پتروهام
تکنولوژی : PHP , Jquery , Ajax
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.petroham.com