شرکت آب و فاضلاب پاکان صنعت
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب پاکان صنعت
تکنولوژی : PHP , Flash , JQuery
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.pakansanat.com