تورهای مسافرتی ایران گزت
کارفرما: شرکت مسافرتی ایران گزت
تکنولوژی : PHP , Mootools ,Jquery
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 3 هفته
آدرس سایت : www.irangazette.com