وب سایت شخصی سید مهرداد جوادی
کارفرما: سید مهرداد جوادی
تکنولوژی : PHP , Flash
نوع سایت: وب سایت فول فلش
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.exp-co.com