وب سایت شخصی آرش بینا
کارفرما: آرش بینا
تکنولوژی : PHP , JQury
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.binastudio.com