وب سایت بازرگانی عشایری
کارفرما: بازرگانی عشایری
تکنولوژی : PHP , JQuery
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 2 هفته
آدرس سایت : www.ashayeri.ae