اولین وب سایت تخصصی جوراب ایران
کارفرما: کمپانی بین المللی SOCKS
تکنولوژی : PHP , AJAX
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 4 هفته
آدرس سایت : www.socks.ir