وب سایت شرکت مهندسی و ساختمان کیان بتون
کارفرما: شرکت عمرانی کیان بتون
تکنولوژی : PHP , Mootools , Jquery
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 1 ماه
آدرس سایت : www.kianbeton.com

 

<table border="0" align="right">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right;" colspan="2">طراحی وب سایت شرکت قطارهای مسافربری هستیا</td>
</tr>
<tr>
<td>کارفرما:</td>
<td>شرکت خصوصی قطارهای مسافربری هستیا</td>
</tr>
<tr>
<td>تکنولوژی :</td>
<td>PHP , Mootools</td>
</tr>
<tr>
<td>نوع سایت:</td>
<td>وب سایت فول داینامیک</td>
</tr>
<tr>
<td>زمان طراحی:</td>
<td>1 ماه</td>
</tr>
<tr>
<td>آدرس سایت :</td>
<td><a href="http://www.hastiagroup.com/" target="_blank">www.hastiagroup.com</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>