طراحی وب سایت شرکت قطارهای مسافربری هستیا
کارفرما: شرکت خصوصی قطارهای مسافربری هستیا
تکنولوژی : PHP , Mootools
نوع سایت: وب سایت فول داینامیک
زمان طراحی: 1 ماه
آدرس سایت : www.hastiagroup.com